Scoil Ghlas /Green School

 

Tá Scoil Naithí páirteach sa scéim “Scoil Ghlas”. Cuirtear an bhéim sa scoil ar athchúrsáil, ar shábháil fuinnimh agus uisce, agus ar bhruscar na scoile a laghdú. Faoi láthair tá muid ag obair ar an téama ‘Taisteal’ . Tá muid ag iarraidh na páistí a spreagadh chun siúl agus rothaíocht ar scoil. Tá ‘Siúl ar an gCéadaoin’ agus ‘Rothaíocht ar an gCéadaoin’ i bhfeidhm ó thús na bliana. Iarraimid ar thuismitheoirí cabhair agus tacaíocht a thabhairt dúinn agus na páistí a spreagadh a bheith glas ar scoil agus sa bhaile.

Scoil Naithí is participating in the ‘Green Schools Scheme’. At school the children are asked to recycle, to save water and energy and to reduce rubbish. At present, the school is working on the theme, ‘Travel’. We have been encouraging the children to walk and cycle to school on Wednesdays (Walk on Wednesday (WOW), Cycle on Wednesday (COW)). We hope to be awarded the fourth green flag next year. We ask parents to help and support us and to encourage the children to be ‘green’ at school and at home.

 

 

 

 

Meitheal

 

 

 


 

Bíonn ‘Meitheal’ ar siúl cúpla uair sa bhliain le timpeallacht na scoile a mhaisiú. Tá Coiste Scéimhe na scoile iontach gníomhach. Tá súil againn go mbeidh tú in ann beagán oibre a dhéanamh i ngáirdín na scoile am éigín i rith na bliana.

 

Joining the Scoil Naithí community will mean a busy school year for all the family. Throughout the year there are many events where we all just ‘muck in’ and get things done. A good example is the Meitheal. It is a tradition in Scoil Naithí that once each term families come to the school, gardening tools in hand, and work on cleaning and maintaining the gardens, planting bulbs, shrubs etc. This is all done under the watchful eye of Mary Healy and Áine Ni Choigligh from the Coiste Scéimhe (Gardening Committee). A great way to use your ‘cúpla focal’ and to help maintain and develop our gardens as they are an important teaching resource.

 

 

 

An Scoil Ghlas

Bronnadh an ceathrú brat ar Scoil Naithí ar an Luan 21 Bealtaine. Rinne Bean Uí Laocha, beirt chailín ó Rang 4 agus a dtuismitheoirí freastal ar an searmanas i bPáirc an Chrócaigh. Bhíomar ar fad an-bhródúilas an scoil agus an méid iarrachta a rinne gach ball scoile chun an brat a fháil. Leanaigí leis an dea-obair.

 

 

 

An cúigiú Brat - Bithéagsúlacht

 

 Spriocanna Domhanda

Bhí an-chuid oibre bunaithe ar na Spriocanna Domhanda ar siúl againn i Rang 3 le déanaí. Tá sé tábhachtach go mbíonn gach duine ag obair le chéile chun na spriocanna a chomhlíonadh. D’fhéachamar ar na spriocanna agus smaoinigh muid ar na rudaí éagsúla gur féidir linn a dhéanamh chun domhan níos fearr a dhéanamh.

 

1.    Deireadh a chur le bochtanas.

 

2.    Deireadh a chur le h-ocras na ndaoine

 

3.    Seirbhísí sláinte ar leibhéal níos airde a bheith ar fáil do gach duine

 

4.    Oideachas d’ardchaighdeán a bheith ar fáil do gach duin

 

5.    Go mbeadh na deiseanna céanna ag cailíní mar atá ag buachaillí.

 

6.    Uisce glan a bheith ag duine ar domhan

 

7.    Cumhacht inbhuanaithe a bheith ar fáil do gach duine ar domhan.

 

8.    Deis a bheith ag gach duine post a fháil.

 

9.    Bóithre, droichid agus infrastruchtúr ar ardchaighdeán a bheith i ngach tír.

 

10.                       Deireadh a chur le míchothromaíocht idir tíortha éagsúla.

 

11.                       Go mbeadh pobail agus cathracha ag obair i gcomhpháirt lena chéile.

 

12.                       Táirgeadh agus caitheamh freagrach a bheith ar siúl ag gach duine ó thaobh an ghnó de.

13. Aire a thabhairt don phlainéad.

14. Aire a thabhairt d’ainmhithe na mara.

15. Aire a thabhairt d’ainmhithe agus crainn a mhaireann ar thalamh.

16. Síochán agus ceartas a chur chun cinn.

17. Obair a dhéanamh i gcomhpháirt chun na spriocanna domhanda a chomhlíonadh.

 

 

Seo Rang 6 ag canadh an cód glas don scoil. Tógadh an fonn 'top of the world' don amhrán agus tá rang 6 chun é a mhúineadh do na ranganna eile. 

 

Seo an Litir a sheoladh chuig pobal na scoile agu míniú dóibh faoin Saoránacht Domhanda

 

A thuismitheoirí,

Mar is eol daoibh, táimid ag cur isteach ar an séú brat ghlas i mbliana. An téama ar a bhfuil muid ag díriú faoi láthair ná Saoránacht Domhanda. Is éard is ciall le seo ná go bhfuil muid ar fad inár mbaill den phobal céanna domhanda agus da bhrí sin ba chóir dúinn ar fad a bheith ag obair chun leasa a chéile agus an domhain. Is cinnte go bhfuil páistí na scoile ag tabhairt faoi seo go beomhar.

Tá béim á cur againn ar na Spriocanna Domhanda. Rinne rang 3 taispeántas den chéad scoth do phobal na scoile. Is féidir teacht ar eolas breise fúthu ar an suíomh:   http://www.globalgoals.org/ Ba bhreá linn dá ndéanfadh sibh na spriocanna a phlé le bhur bpáistí.

Tá neart oibre déanta ag rang 4 & 5 ar Thrádáil Chóir. D’fhoghlaim muid faoi shaolta na bhfeirmeoirí i dtíortha eile agus faoin tábhacht a bhaineann le tacaíocht a thabhairt dóibh.

D’fhreastail rang 5 & 6 ar cheardlann fhuinnimh i nDún Laoghaire agus d’fhoghlaim said cén chaoi le fuinneamh a shábháil.

Táimid ag dul siar ar an téama bruscair agus dramhaíle chomh maith. Tá beirt ghardaí glasa ceaptha ag gach rang ó Naíonáin Bheaga go Rang 6 a choimeádann súil ar na boscaí bruscair agus múirín. Tá sár-obair déanta acu go dtí seo.

 

 

 

 Dear parents,

As you already know, we are currently working towards our sixth green flag – Global Citizenship: Litter and Waste. At the moment, we are focusing on the theme Global Citizenship. Global Citizenship means that we are all members of the same global community. Every single one of us is a citizen of the world. Global citizenship is a moral understanding of our responsibilities and our rights in a global context.

We are concentrating on creating a strong awareness of the Global Goals this term. Rang 3 presented the Global Goals to the whole school at our assembly before Christmas. For more information on Global Goals go to http://www.globalgoals.org/ If you could find the time to discuss these goals with your child at home, we would appreciate it.

Rang 4, 5 and 6 have done a lot of work on the topic of Fairtrade. They have learned about the lives of farmers in other countries and the importance of supporting these workers.

Rang 5 and 6 recently attended the SEAI Energy Workshops in the County Hall, Dún Laoghaire and learned about the importance of saving energy at home and in school.

We are also revisiting the theme of Litter and Waste. Each class, from Naíonáin Bheaga to Rang 6, has appointed two Gardaí Glasa who raise awareness of the slogan ‘Reduce, Reuse, Recycle’. We commend all their hard work this year.

 

 

An coiste Glas agus na Gardaí Glasa