Comhlucht Naithí

Eagraíonn Comhlucht Naithí go leor imeachtaí i rith na bliana; imeachtaí sóisialta do thuismitheoirí i.e. Scléip na Nollag, Céilí, Lá Fhéile Pádraig, Tráth na gCeist, Lá Spóirt agus a lán eile.  Mar thuismitheoir agus mar bhall de Chomhlucht Naithí beidh go leor deiseanna agat a bheith páirteach agus cabhrú leis na himeachtaí seo.

Comhlucht Naithí run many events during the year, i.e. Scléip na Nollag, Céilí, Lá Fhéile Pádraig, Tráth na gCeist, Lá Spóirt and many others.  As a parent and member of Comhlucht Naithí you will have many opportunities to participate and help on these occasions.

 

Ciorcal Cómhra

Ar mhaith leat páirt a ghlacadh i gCiorcal Comhrá? Le Ciorcal Comhrá, tagann daoine le chéile uair in aghaidh na seachtaine, i dteach dhuine den ghrúpa nó in áit a oireann do gach duine. Bíonn gá le beirt nó triúr le Gaeilge líofa chun cabhrú leis na daoine eile. Is deis iontach í seo do dhaoine feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha in atmaisféar neamhfhoirmeálta chomh maith le deis a bheith acu aithne a chur ar thuismitheoirí eile. Má tá suim agat páirt a ghlacadh i ngrúpa nó grúpa nua a bhunú, cuir glaoch ar chathaoirleach an Chomhlachta.

Would you like to join a Ciorcal Comhrá, an Irish Conversation Circle? With a Ciorcal Comhrá, people get together once a week, in someone's house or a place which suits everyone. For the circle to work effectively, two or three of the group should speak Irish fluently. It's a great opportunity for people to improve their Irish in a casual, friendly atmosphere and a chance to get to know other parents. If you would like to join a group or start a new one, you can contact the chairperson of the Comhlacht.

 

Ranganna Gaeilge/Irish Classes

 

Tá gach aon iarracht á dhéanamh againn i Scoil Naithí ranganna Gaeilge a chur ar fáil do thuismitheoirí a shásóidh gach éíleamh.  Beidh cruinniú ar siúl i mí Meán Fómhair agus gheobhaidh gach clann eolas faoi na ranganna atá eagraithe.  Más múinteoir tú a bheadh sásta rang a stiúradh nó má tá aon smaoineamh agat faoi labhairt na Gaeilge sa scoil a fheabhsú, déan teagmháil le Comhlucht Naithí nó aon bhall de na coistí.

Worried about your Irish?  -  no need!  Scoil Naithí provides an inescapable number of opportunitites to improve, rekindle or start your Irish.  Classes start in September.  These classes cater for all different levels of ability.  Emphasis is on enjoyment of the language through conversation and topics of interest to those taking part.  If you are a teacher and are interested in giving a class or helping in any way please contact Comhlucht Naithí.

 

Tuismitheoirí agus Mamailínigh/Parents, Babies and Toddlers

 

Tagann Mamailínigh (focal Gaeilge ar leanbh óg) agus tuismitheoirí le chéile uair sa t-seachtain.  Moltar duit páirt a ghlacadh sna Mamailínigh más féidir leat.  Bainfidh tú féin agus do pháiste sult as.  Tagann na Mamailínigh le chéile i dtithe éagsúla.  Bíonn seachtar nó ochtar páirteach sa ghrúpa. Má tá spéis agat ann déan teagmháil le Comhlacht Naithí.

Na Mamailínigh (old Irish word meaning toddlers) is the coming together of parents, babies and toddlers of all ages.  They meet on a weekly basis.  Na Mamailínigh usually meet in different houses each week, in small groups of 6/8.  For more information please contact Comhlacht Naithí.