Leabhar liosta na Bliana – Baibíní Beaga – 2017/18

                       

Gaeilge:                1.       Mo Leabhharsa              -        Leabhar an Dalta A       

                                      Séideán Sí                      -        An Gúm

 

                             2.       Ag Obair Liom                -        Leabhar an Dalta A

                                      Séideán Sí                      -        An Gúm               

                                                                                                                                     

 

Teagasc Críostaí: 1.       I nGrá Dé                       -        Veritas                                                                  Naíonáin Shóisir           

                  

                                                                   

Matamaitic:                   Mata Draíochta              -        C. J. Fallon

                                              Naíonáin Shóisearacha 

 

OSIE                              Nach iontach an Domhan é     C.J. Fallon

                                      (Naí  Shóis.)

 

Cóip den leabhar liosta seo ag:                                      Opening Minds, Ballinteer                       

 

A copy of this book list has been sent to:               School Supply, Rathfarnham