Leabhar liosta na Bliana – Naíonáin Shinséaracha – 2017/18

 

 

Gaeilge:                         Séideán Sí – Ag obair liom B              -        An Gúm     

                                      Séideán Sí – Mo leabharsa B             -        An Gúm

 

                                      Fillteán Plaisteach (plastic pocket folder A4)

                                                                                                         

Matamaitic:                   Mata Draíochta (Naí Shin.)                -        C.J. Fallon

 

Teagasc Críostaí:          I nGrá Dé Naíonáin Shinsearacha, Bunscoil 2-    Veritas

 

Peannaireacht:              Go with the Flow Handwriting B       -        C.J. Fallon

(Pre-Cursive Handwriting)

 

O.S.I.E.                          Nach Iontach an Domhain é              -        C.J. Fallon

                                         (Naí. Shinsearacha)

 

EnglishWonderland      Skills Book C                                    -        CJ Fallon

                                      Burger’s Book of Sounds 1

                                             (looped style)                   

 

 

Tá sé riachtanach go mbeidh na leabhair/an fearas seo ag gach páiste ar an chead lá den scoilbhliain nua (29/08/17).

It is essential for every child to have these books/equipment on the first day of the school year (29/08/17).

 

 

Cóip den leabhar liosta seo ag:                                      Opening Minds, Ballinteer.

A copy of this book list has been sent to:               School Supply, Rathfarnham