Leabhar liosta na Bliana – Rang 1 – 2017/18

 

Gaeilge:                         Séideán Sí - Mo leabharsa C             -        An Gúm     

                                      Séideán Sí - Ag Obair Liom C            -        An Gúm

 

Béarla:  Wonderland       Skills Book D                                    -        C.J. Fallon

                                 Skills Book E                                     -        C.J. Fallon

                                          Burger’s Book of Sounds 2                -        C.J. Fallon

                                          (looped style)

                            

                             Spellbound 1                                     -        C.J. Fallon

                                                         

Matamaitic:                   Mata Draíochta 1                               -        C.J. Fallon

                                      Mata Meabhrach 1                            -        COGG

 

Teagasc Críostaí:          I nGrá Dé Rang 1, Bunscoil 3           -        Veritas

 

Peannaireacht:              Go with the Flow Handwriting C       -        C.J. Fallon

                                      (Cursive Handwriting)

 

O.S.I.E.                          Nach Iontach an Domhain é              -        C.J. Fallon 

                                         (Rang a 1)

 

Ceol:                              Feadóg (gléas D)

 

Fearas ranga:                Pinnluaidhe, rialóir, biorrthóir, scriosán, Fillteán plaisteach A4

 

Tá sé riachtanach go mbeidh na leabhair/an fearas seo ag gach páiste ar an chead lá den scoilbhliain nua (29/08/17).

It is essential for every child to have these books/equipment on the first day of the school year (29/08/17).

 

 

Cóip den leabhar liosta seo ag:                                      Opening Minds, Ballinteer.

 

A copy of this book list has been sent to:               School Supply, Rathfarnham