Leabhar liosta na Bliana – Rang II – 2017/18

 

 

Gaeilge:                         Séideán Sí - Mo leabharsa D             -        An Gúm     

                                      Séideán Sí - Ag Obair Liom D            -        An Gúm

 

Béarla:  Wonderland       Skills Book G                                    -        C.J. Fallon

                                                                                                                   

                             Spellbound 2                                     -        C.J. Fallon

                                                                                                         

Matamaitic:                   Mata Draíochta 2                              -        C.J. Fallon

                                      Mata Meabhrach 2                            -        COGG

 

Teagasc Críostaí:          I nGrá Dé Rang 2, Bunscoil 4           -        Veritas

 

Peannaireacht:              Go with the Flow Handwriting D       -        C.J. Fallon

                                      (Cursive Handwriting)

 

O.S.I.E.                          Nach Iontach an Domhan é               -        C.J. Fallon                                                           (Rang a 2) 

 

Ceol:                              Feadóg (gléas D)

 

Fearas ranga:                Pinnluaidhe, biro dearg x 2, pinn luaidhe

                                      daite, rialóir 30cm, biorrthóir, scriosán, pritt stick,

                                      filltéan páipéir, +fillteán ‘ringbinder A4’ + dividers

 

 

Tá sé riachtanach go mbeidh na leabhair/an fearas seo ag gach páiste ar an chead lá den scoilbhliain nua (29/08/17).

It is essential for every child to have these books/equipment on the first day of the school year (29/08/17).

 

Cóip den leabhar liosta seo ag:                                       Opening Minds, Ballinteer.

 

A copy of this book list has been sent to:               School Supply, Rathfarnham