Leabhar liosta na Bliana – Rang III – 2017/18

 

 

Gaeilge:                         Foclóir Ó Siochfhradha                     -        EDCO

 

Béarla:                           Spellbound 3                                     -        C.J. Fallon

                             Oxford Concise Dictionary                -        EDCO

 

Peannaireacht:              Go with the Flow Handwriting E       -        C.J. Fallon                                                            (Cursive Handwriting)

 

Matamaitic:                   Mata Meabhrach 3                            -        COGG

 

Teagasc Críostaí:          Beo go Deo 5 Leabhar Oibre              -        Veritas

 

Ceol:                              Feadóg (gléas D)

 

Ríomhaireacht:             Méaróg Chuimhne (Memory Stick 1GB)

 

Fearas ranga:                Pinnluaidhe, rollerball gorm, biro dearg,

                                      Rialóir 30cm, biorrthóir, scriosán,

                                      filltéan páipéir.

 

 

 

Tá sé riachtanach go mbeidh na leabhair/an fearas seo ag gach páiste ar an chead lá den scoilbhliain nua (29/08/17).

It is essential for every child to have these books/equipment on the first day of the school year (29/08/17).

 

 

Cóip den leabhar liosta seo ag:                                      Opening Minds,  Ballinteer.

 

A copy of this book list has been sent to:               School Supply, Rathfarnham