Leabhar liosta na Bliana – Rang IV – 2017/18

 

Béarla:                           Spellbound 4                                     -        C.J. Fallon

 

Peannaireacht:              Modern Handwriting 4                      -        C.J. Fallon

                                                                                                                           

Matamaitic:                   Mata Meabhrach 4                            -        COGG

 

Tír Eolaíocht:                Atlas Bunscoile                                 -        An Gúm

 

Teagasc Críostaí:          Beo go Deo 6 Leabhar Oibre              -        Veritas

 

Ceol:                              Feadóg (gléas D)

 

Ríomhaireacht:             Méaróg Chuimhne (Memory Stick 1 GB)

 

Fearas ranga:                Pinn luaidhe, biro dearg + gorm, rialóir 30cm,

                                      biorrthóir, scriosán, rollerball gorm

                                      agus filltéan páipéir.

 

 

 

Tá sé riachtanach go mbeidh na leabhair/an fearas seo ag gach páiste ar an chead lá den scoilbhliain nua (29/08/17).

It is essential for every child to have these books/equipment on the first day of the school year (29/08/17).