Leabhar liosta na Bliana – Rang V – 2017/18

Gaeilge:                         Buntús Gramadaí                              -        An Comh.Oid.

 

Béarla:                          Spellbound 5                                     -        C.J. Fallon

                                                                                                                            

Matamaitic:                   Mata Meabhrach 5                            -        COGG

 

Teagasc Críostaí:          Beo go Deo 7 Leabhar Oibre              -        Veritas

 

Tír Eolaíocht:                Atlas Bunscoile                                 -        An Gúm

 

Ceol:                              Feadóg (gléas D)

 

Ríomhaireacht:             Méaróg Chuimhne (Memory Stick 1 GB)

 

Fearas ranga:                Pinn luaidhe, biro dearg + gorm, rialóir 30cm,

                                      biorrthóir, scriosán, rollerball gorm, seit matamaitice agus                                                    A4 Ring Binder folder.

 

Tá sé riachtanach go mbeidh na leabhair/an fearas seo ag gach páiste ar an chead lá den scoilbhliain nua (29/08/17).

It is essential for every child to have these books/equipment on the first day of the school year (29/08/17).

 

 

Cóip den leabhar liosta seo ag:                                      Opening Minds, Ballinteer.

 

A copy of this book list has been sent to:               School Supply, Rathfarnham