Bhí an-lá go deo ag páistí rang 2 ar lá a gcéad chomaoineach. Bhí an ghrian ag soilsiú agus bhí céad chomaoineach den scoth acu. Bhí an-obair déanta ag rang 2 agus ag na múinteoirí is iad ag ullmhú don lá. Bhí gach páiste chomh bródúil is iad ag glacadh Íosa don chéad uair. Bhí cupán tae agus roinnt bia sa scoil ina dhiaidh sin. Féach thuas an cáca álainn agus na maisiúchain a bhí ann do na páistí. Bhain gach duin an-sult as an lá! Tá buíochas ag dul do na tuismitheoirí ar fad a bhí ag cabhrú nó ag bácáil agus do thuismitheoir rang 1 a d'eagraigh é, buíochas faoi leith do na páistí a chan sa chór agus na freastalaí a bhí ann ar an lá. Agus dár ndóidh buíochas leis na múinteoirí/CRS ar fad a bhí ann ar an lá agus a chabhraigh le rang 2 a réiteach chomh maith le rang 2 a rinne an obair ar fad!